Category: คุกสกู็ปพิเศษ

กฎระเบียบของเรือนจำที่ท่านควรรู้

กฎระเบียบของเรือนจำที่ท่านควรรู้ ซึ่งเราต้องปฏิบัติอย่างเคร่งคัด ซึ่งมีคนประเภทหนึ่งที่พยายามจะทำผิดกฏเรือนจำเพื่อเอื้ออำนวยให้กับนักโทษต่างๆ 1.สถานบำบัดพิเศษกลาง เป็นเรือนจำที่ควบคุมความปลอดภัย ปลอดยาเสพติดทุกชนิด ห้ามลักลอบนำโทรศัพมือถือและสิ่งเสพติดทุกชนิดเข้ามาในเรือนจำ 2.ได้ปรับให้ไม่มีห้องเยี่ยมพิเศษ (วีไอพี) แต่มีห้องรอบรับ จำนวน 1 ห้อง ซึ่งเราได้จัดห้องไว้สำหรับเจ้าหน้าที่สถานทูตและกงสุล เพื่อขอความเป็นธรรมไม่แก่ชาวต่างชาติ 3.ผู้ต้องขัง ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย และ ทำผิดวินัยในเรือนจำ ถ้าไม่ถูกย้ายเรือนจำ เราจะส่งตัวไปฝึกวินัยที่แดน 10 เพื่อความมั่นคงสูงสุด เป็นเวลา 6 เดือน 4.ในกรณีที่โทรทัศน์ ลำโพง เสียงดังไม่พอ เราจะจัดหาลำโพงเพิ่ม ซึ่งนักโทษอยู่รวมกัน 70 คน ถึง 300 คน ในเรือนจำไม่มีการซื้อขายทุกชนิด ไม่มีของใช้ส่วนตัว 5.เราเข้มงวดตรวจเข้ม เรื่องการพนันต่างๆ หากพบว่ามีการแอบลักลอบเล่นการพนัน และ ถ้าเกิดมีการกระทบกระทั่ง สาเหตุที่เกิดจากการเป็นหนี้พนัน เพราะไม่มีเงินสด ที่ผ่านมาเราพบไพ่ทำเองไม่ถึง 10 ราย ทุกครั้งเราจะลงโทษทางวินัยสูงสุด